Aktiviteter

Hele Tolv Ege er din legeplads.
Du ved selv bedst hvilket indhold dit arrangement skal have.

Vi vil derfor benytte “Aktiviteter” til at fortælle lidt om Tolv Ege set fra den aktive vinkel.