Museet

Vi kalder det for Museet, fordi der er almuemalet, og fordi der oprindeligt var malet fødselsdatoer med videre for børnene fra den oprindelige ejer af Tolv Ege