Toiletpapir

På toiletterne har vi specielle ruller som passer ind i holderne. Som regel er der altid
tilstrækkeligt med papir, ekstra ruller ligger i rengøringsrummet for enden af toiletbygningen.

Toiletrullerne er “T-Tork mini” (ikke de store T-Tork), og forhandles i større kontorforsyninger, Metro, og lignende steder. I en snæver vending kan almindeligt papir bruges, men det passer ikke til holderne, og der er en tendens til at der bliver brugt mere papir af den almindelige slags, og det er vort sivedræn ikke så
glade for.