Betingelser

El afregnes efter forbrug med kr. 6,00 pr kWh.
Der opkræves acontoforbrug (100 kwh i sommerperioden) som er indeholdt i lejeprisen. Denne acontoopkrævning refunderes ikke.
Der opkræves et gebyr for benyttelse af inventar, køkkengrej mv.

Acontobetaling
Acontobeløbet skal være indbetalt inden 8 dage fra modtagelse af opkrævning. Når
acontobetaling er modtaget, er lejemålet forpligtende for udlejer.
Restbetaling
Restbeløbet + evt ekstra elforbrug skal indbetales senest 8 dage efter lejemålets udløb

Opgørelse af el-forbrug
Regnskab over elforbruget (måleraflæsning ved ankomst og afrejse) skal fremgå af restindbetalingen
Accept
For lejer er lejemålet bindende ved anmodning om lejekontrakt. For udlejer
er lejemålet forpligtende når acontobetalingen er modtaget.

Afbestilling
Ved afbestilling senere end 6 måneder før lejemålets begyndelse tilbagebetales acontobeløbet ikke.
Ved afbestilling senere end 1 måned før lejemålets begyndelse, betales der fuld leje.
Nøgle
Nøgle sendes til lejer ca 5 dage før lejemålets start.
Nøglen skal returneres til udlejer senest 8 dage efter lejemålets afslutning.

Rengøring
Hytten skal ved afrejse rengøres som beskrevet i “Praktiske Oplysninger”
afsnit 11. Hvis vores tilsyn konstaterer manglende rengøring, forbeholder vi os ret til, på lejers regning, at bestille fremmed rengøring (min. pris kr 1.000,-)

Rengøringsstand ved ankomst
Rengøring foretages af lejere ved afrejse, og vi kan derfor ikke garantere for
rengøringsstandarden. Der gives ikke nedslag i lejeprisen p.g.a. dårlig
rengøring ved ankomst.