Den røde sti

Den røde sti er en afmærket rute, som i store træk fører dig rundt i yderområderne af Tolv Ege.
Man starter fra vejen, går op mod tårnet, passerer tæt forbi den første shelter, og går derefter videre ind og ud af randbeplantningen, går over vores egen vej, og efter nogen tid kommer forbi nogle høje ædelgraner, og derefter passeres et sted hvor vi har bygget en lille grillhytte. Efter endnu et lille sving kommer man igennem den sidste del af rødgranerne, og man står til sidst ved Tingstedet.
Når der en gang er gået rigtig mange år, så vil historikerne sikkert spå, at stien fik sit navn, efter det man dengang kaldte rødgraner (det var før “Den globale opvarmning” forstås)
Intet kan imidlertid være mere forkert. Forklaringen er den simple, og meget kedelige, at da formanden skulle mærke første halvdel af stien op, så havde han scoret (!) en masse små pinde, af samme type som dem entreprenørerne bruger – og sådanne pinde har en rød top – meget let genkendeligt.