Bade

Er vejret varmt, ja så smut en tur i vandet ved Vesterstrand.

Vesterstrand ligger vest for Jægerspris. En af de meget fine ting ved stranden er, at der er meget lavvandet. Så hvis du har børn med i de mindre aldersklasser vil de kunne få særdeles gode oplevelser i og omkring vandet.
Det lavvandede kan godt strække sig 25 – 75 meter ud, hvor der ikke bliver mere end 50 cm dybt. Den største del af vandbunden er dækket med lækkert strandsand, men der er også enkelte sten, hvoraf nogle få stykker er ret store. På sådanne lavbundede arealer vokser der forskellige tangformer, og i disse indre tangskove er der selvfølgelig små vanddyr. Ud over at bade, er der derfor rig lejlighed til at studere faunaen i vandet.