Hvor stort er Tolv Ege

Tolv Ege dækker et areal på ca. 44.000 kvm

Det svarer til 4,4 ha eller ca 8 tdl.

  • eller 50 store parcelhusgrunde.