Vand

Vi betaler vand efter måler.

Vi tror selvfølgelig på at I under lejren vil bruge vand med omtanke, men tænk på, at vand koster i omegnen af kr. 65,- pr. kubikmeter.